WORK         ︎         ABOUT
STRANDKANTENS FOLKSPA
Bathing jetty, lasercut text, flag and flagpole, prohibition sign (2021)
Strandkantens folkspa (or The Waterfront Folkspa) was developed as a part of the group exhibition “Strömningar”, a series of site-responsive interventions in public space in Södertälje.

Södertälje has a history and identity as a port town but also as an old bathing resort. This project examines the intersection between these two identities and functions, as well as playing with different ideas for how to use public space.

The sculptural installation was accompanied by the following text: 
“Långsamt glider din kropp ner i vattnet och den mjuka svalkan smeker din hud, du tar ett simtag, två, du låter vattnet rena dina sinnen, du är viktlös, du är ett med vattnet, med alla som passerat här före dig och alla som kommer efter dig. Tillverkandet av allmänningen påverkar tid och rum, som ett slags öppnande av platser framkallat av flytande trä i vatten intill badande sinnen utom sig av spaliknande upplevelser.
Är den här platsen din att ta i besittning?
En gammal badort erbjuder sin service till allmänheten, ett folkspa vid strandkanten, en flotte i kanalen som bär allt befolkningen efterfrågar, här passerar 40 båtar per dygn och sju kontinenter, om ett ögonblick är jag borta igen.“

On the bathing jetty, a lasercut text reading as follows:
“Självorganisering är att skapa ett tredje rum, en särskild koncentration av tid och energi, där spontaniteten och nödvändigheten länkas samman. Att utgå från en position av begär, ett erkännande av en frånvaro, och genom interaktion forma något bortanför det individuella. En konversation om det gemensamma, en förhandling för att kunna existera parallellt, i pluralitet och oberoende. Ett horisontellt rum för alternativa perspektiv bortanför institutionella strukturer. Att göra saker på egna villkor utifrån en känsla av angelägenhet, ansvar och agens. En idé om hur man vill existera i världen.”

More information about the exhibition:
https://www.sodertaljekonsthall.se/projects/stromningar/

The project was developed together with Jens Masimov as part of the group exhibition “Strömningar”, a collaboration between Södertälje Konsthall and Konstfack. The flag was made by Karin Tokunaga. Documentation photos by Jens Masimov. 

March 2021 @ Södertälje Konsthall, Södertälje, Sweden